Virtual Tours


$229,000
3616 W Golden Rod Street
Skiatook, OK 74070
3 Bed, 2 Baths
$194,900
4924 W 165th Street North
Skiatook, OK 74070
3 Bed, 2 Baths
$185,000
5009 W 165th Street North
Skiatook, OK 74070
3 Bed, 2 Baths
RENT NO MORE!!
$119,500
516 S Shawnee Street
Skiatook, OK 74070
3 Bed, 2 Baths
$115,000
1136 South Haynie Street
Skiatook, OK 74070
4 Bed, 1.1 Baths
$105,000
4115 W Pipe Stem Drive
Skiatook, OK 74070
3 Bed, 2 Baths
$98,000
40850 Hwy 11 Road
Skiatook, OK 74070
2 Bed, 1 Baths
$97,000
34 W Ash Street
Skiatook, OK 74070
2 Bed, 2 Baths
$89,900
309 E Maple Street
Skiatook, OK 74070
3 Bed, 1 Baths
$75,000
16605 N 110th W Place
Skiatook, OK 74070
2 Bed, 2 Baths